Общи условия на сайта

Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ “Нет Маркет” ЕООД УСЛУГИ 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които “Нет Маркет” ЕООД , ЕИК:BG205377060 предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.fintera.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона “Съгласен съм с Общите условия”, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

2. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.fintera.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца. 

3. Изображенията и описанията на продуктите, които се намират на интернет страницата на www.fintera.bg имат информационно – илюстративен характер и не претендират за точност и изчерпателност.Неточността на изображенията, както и липсата на такива не може да се тълкува като подвеждаща информация/реклама и нямат за цел да подведат потребителите или да придадат на продуктите несъществуващи за технически характеристики или възможности. Голяма част от изображенията на продуктите показват най-висок модел от серия или цяла серия към която продуктът принадлежи. В изображенията на продуктите, същите могат да бъдат показани заедно със свои опционни аксесоари, които не са включени в цената или заедно с други продукти, за които са предназначени. Изображенията на продуктите, също така не носят информация за цвят (освен ако това не е изрично опоменато), количество, окомплектовка технически характеристики и възможности. Описанията на продуктите могат да бъдат непълни, неточни или своевременно изменени от производителя в процеса на производство на даден продукт. Производителите и търговецът имат право да променят технически характеристики по всяко време, без да са задължени да уведомяват изрично потребителите за това. 

4. След регистрация, потребителите имат възможност да ползват потребителска количка, която е създадена с цел удобство и лесна калкулация и достъпност на потребителя/клиента до характеристиките на интересуващите го стоки. Поставянето на продукти в потребителската количка няма обвързващо действие. Потребителят/клиентът има възможност да поставя и изважда всякакви продукти в потребителската си количка. След кликане на бутона „КУПИ“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в потребителска количка на цена актулна към този момент. Това действие има правно обвързваща сила и с неговото извършване се счита, че договорът е сключен. 

5. “Нет Маркет” ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на една работна седмица, “Нет Маркет” ЕООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването на стоката чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя/клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между следните опции: 

• възстановяване на сумите;
• отказ от поръчката;
• заместваща поръчка;
• изчакване на нова доставка. 

6. Договорният език е български, а обявените на сайта цени са в български левове с ДДС. Сайтът поддържа единствено българска версия. 

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер”Нет Маркет” ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ”Нет Маркет” ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. 

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. В случай, че стоката се доставя чрез куриер, потребителят/клиентът следва да уведоми търговеца за несъответствието с договора не по-късно от 12 часа след получаването. Когато клиентът получава стоката си сам, на същият се предоставя техническа възможност да изпробва стоката и при констатиране на несъответствия, следва веднага да уведоми представител на “Нет Маркет” ЕООД. 

9. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат удостоверени върху товарителницата и докладвани в срок от 12 часа на “Нет Маркет” ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, “Нет Маркет” ЕООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Установяването се извършва в сервиз на “Нет Маркет” ЕООД. 

10. В случаите, когато от “Нет Маркет” ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка,
изявлението няма обвързваща сила. Сроковете са ориентировъчни и зависят от много фактори.  Потребителят/клиентът е задължен да снабди търговеца с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката, както и да впише или изрично да го уведоми за подходящо време /дата и час/, в което ще може да приеме/получи стоката. ”Нет Маркет” ЕООД не е обвързано от каквото и да е задължене за изпълнение на поръчката и доставката в случаите, когато потребителят/клиентът е посочил неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката. При неизпълнение на посочените в настоящата разпоредба задължения, потребителят/клиентът се задължава да обезщети търговеца за всички извършени допълнителни разходи, свързани със съхранението и последващата доставка на стоката, както и с невъзможността същата да бъде доставена. 

10а. При предаване стоката на потребителя/клиента или на третото лице – пълномощник, страните подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката и се намира на посочения от клиента адрес. При неоправдан отказ от получаване на стоката, потребителят/клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп до адреса и условия за предаване на стоката в този срок, “Нет Маркет” ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. В този случай, клиентът има задължението сам да организира доставката на стоката, като не се освобождава от задълженията си за обезщетение по предходния член. 

11. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка. Това искане следва да бъде направено не по-късно от 12 часа от получаването на стоката, респ. нейната доставка на посочения от потребителя адрес. 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

12. ”Нет Маркет” ЕООД предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, в случаите, когато такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, както и гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока. Заедно със стоката, “Нет Маркет” ЕООД предоставя на клиентите си гаранционна карта, в която са описани гаранционните условия /хипервръзка, която да сочи към страницата, в която са описани гаранционните условия/. 

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

13. Цените, посочени на сайта включват опаковане, но не и транспортиране до мястото на доставка. Информацията за цената на доставката на всеки продукт е представена на страницата на съответния продукт. Когато такава информация липсва, тя е представена в края на процеса на плащане, преди завършване на поръчката.

При кампании с отстъпки на страницата се помества „Правилник“ за провеждане на съответната кампания. Кампаниите с отстъпки се провеждат по условията на правилника. Всички неуредени въпроси в правилника се уреждат от настоящите общи условия.

14. Плащането се извършва по някой от следните начини:

– Чрез наложен платеж при доставка с услугата пощенски паричен превод
– С банков превод
– С кредитна или дебитна карта.За поръчки платени с карта възстановяването става по същото платежно средство(по същата карта) с която е направено разплащането.Нет Маркет ЕООД не съхранява данни за кредитни/дебитни карти на клиентите.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

15. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.fintera.bg. 

16. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка. 

17. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява “Нет Маркет” ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

18. Потребителят/клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според избрания от него начин при извършване на поръчката. 

19. Потребителят/клиентът е длъжен да снабди “Нет Маркет” ЕООД с необходимата информация за доставката като посочи точен адрес, лице за контакти и телефон при заявката, както и да впише или изрично да го уведоми за подходящо време /дата и час/, в което ще може да приеме/получи стоката. 

20. Всеки потребител, независимо дали е клиент на „ Нет Маркет“ ЕООД се задължава при ползване на услугите: 

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от „ Нет Маркет“ ЕООД услуги; 
• да уведомява незабавно „ Нет Маркет“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия; 
• да обезщети „ Нет Маркет “ ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.fintera.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

21. Клиентът се задължава да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп до мястото на доставка, както и да обезпечи по всякакъв друг начин получаването на стоката. 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „ Нет Маркет “ ЕООД

  22. „ Нет Маркет “ ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

  23. „ Нет Маркет“ ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.fintera.bg

  24. „ Нет Маркет “ ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Нет Маркет “ ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „ Нет Маркет “ ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.fintera.bg

  25. „ Нет Маркет “ ЕООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

  26. „ Нет Маркет „ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „ Нет Маркет „ ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „ Нет Маркет „ ЕООД . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

  27. „ Нет Маркет „ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „ Нет Маркет „ ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „ Нет Маркет „ ЕООД 

  28. „ Нет Маркет „ ЕООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. 

  VII. ЛИЧНИ ДАННИ

  29. Идентифицирането на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.fintera.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация. 

  30. „ Нет Маркет „ ЕООД гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. „ Нет Маркет „ ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „ Нет Маркет „ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 

  31. „ Нет Маркет „ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „ Нет Маркет „ ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона. 

  32. „ Нет Маркет „ ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани. 

  33. Информацията по предходния член може да бъде използвана от „ Нет Маркет „ ЕООД , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес [email protected] , „ Нет Маркет „ ЕООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които „ Нет Маркет „ ЕООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

Може да видите пълната ни политика за ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ТУК на сайта на търговеца – www.fintera.bg

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

34. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ Нет Маркет „ ЕООД , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. „ Нет Маркет „ ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то „ Нет Маркет „ ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя. 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

35. Под “Потребител/клиент”, респ. само “потребител” и само “клиент’ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.fintera.bg на своя компютър. 

36. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя. 

37. Място на доставка е адресът, който е посочен от потребителя/клиента при заявяване на поръчката. 

38. Интернет магазина е собственост на „ Нет Маркет „ ЕООД , наричано още “търговеца” или “дружеството”. 

39. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „ Нет Маркет „ ЕООД , съобразно българското законодателство. 

Ако сте поръчали продукт от www.fintera.bg, който не отговаря на очакванията ви, или не съответства на подходящия размер, можете да ни сигнализирате до 14 работни дни след получаване на продукта, като след подаване на сигнала разполагате с 14 календарни дни да върнете продукта.

За да върнете продукта, той трябва да е придружен с:

Неговата оригинална продуктова опакова
Всички етикети и лепенки
Копие или оригинална стокова разписка за поръчката с касова бележка
Ако тези условия не са изпълнени, за съжаление няма да можем да приемем продукта.

Сравнение на продукти